ข่าวและกิจกรรม
หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม / งานปี๋ใหม่เมือง วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2559 เจิญไปผ่อบอกไฟขึ้นเน้อ
16 พ.ค. 59
งานปี๋ใหม่เมือง วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2559 เจิญไปผ่อบอกไฟขึ้นเน้อ
          วันสงกรานต์ และปีใหม่เมืองที่จังหวัดน่าน มีประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นเมืองน่าน และเพื่อความเป็นสิริมงคล และสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปคู่เมืองน่าน เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานนำประชาชน พุทธศาสนิกชนในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป และสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์องค์จำลอง พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านเมืองน่านอายุ 565 ปี

          โดยมีขบวนแห่บ้องไฟขึ้น (บ้องไฟเผ่าดำ) จาก 28 ชุมชน 3 หมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองน่าน แห่ไปยังวัดสวนตาล บูชาถวายพระเจ้าทองทิพย์ วัดสวนตาล ไปตามท้องถนนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ชาวจังหวัดน่าน และนักท่องเที่ยวรอคอย เพราะจะได้เห็นขบวนที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ร่วมแรงร่วมใจจัดรถแห่แต่ละชุมชนเข้าร่วมขบวนอย่างสวยงาม
       
          บรรยากาศงานสงกรานต์ที่จังหวัดน่าน ปีนี้คึก